Privatlivspolitik

Jeg håndterer personoplysninger og vil gerne informere dig om, hvordan jeg behandler dine oplysninger for at sikre en retfærdig og transparent proces.

En overordnet retningslinje for min databehandling er, at jeg udelukkende behandler personoplysninger til specifikke formål og baseret på berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige.

Behandling af data

Jeg anvender dine oplysninger til én eller flere præcise formål i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen.

Ved etablering af et kundeforhold med dig, enten som privatperson eller på vegne af din virksomhed, er det nødvendigt for mig at behandle dine oplysninger. Jeg behandler almindelige kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Min behandling af oplysningerne baserer sig på den indgåede aftale med dig eller det juridiske grundlag i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b i forordningen. Hvis der opstår tvivl om, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, er du velkommen til at benytte de rettigheder, som er nærmere beskrevet senere i denne politik.

De personlige oplysninger opbevares sikkert i 5 hele regnskabsår, i overensstemmelse med bogføringsloven. Det juridiske grundlag for denne opbevaringsperiode er angivet i forordningens artikel 6, stk. 1, c. Andre personoplysninger opbevares så længe vores kundeforhold består eller 1 år efter seneste kontakt. De oplysninger, der ikke længere er nødvendige, slettes i henhold til artikel 6, stk. 1, f.

Overførsel

Dine data overføres ikke til andre.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af oplysningerne omkring dig.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

 Ret til berigtigelse
Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet eller suppleret, så vi ikke
behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

 Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om dig.

 Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlige.

 Ret til begrænsning
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 Ret til at klage
Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.